Jelovnik

D.V. „TRATINČICA“
Sv. Mateja 131

10 020   Zagreb

 
Poštovani roditelji,
 
Početkom nove kalendarske godine ( od 02.01.2017.) počinjemo sa novim načinom prehrane u dječjim vrtićima Grada Zagreba.
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“, te Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Zagrebu počinje s projektom pod nazivom PRAVILNA PREHRANA U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA, a pod motom Imam pravo rasti zdravo!
 
O čemu se radi?
Tijekom proteklog perioda izrađeno je 265 sezonskih jelovnika (doručak, užina 1, ručak, užina 2), čije su prehrambene vrijednosti obrađene na gore navedenom fakultetu i prilagođene djeci vrtićke dobi.
Grad Zagreb će za svaki mjesec, ovisno o broju radnih dana svim vrtićima našega grada proslijediti kompletirane jelovnike (doručak, užina 1, ručak, užina 2), koje su vrtići dužni tijekom zadanog mjeseca i primijeniti. Svrha je da svi vrtići imaju standardiziranu (identičnu) prehranu. Osoblje zaduženo za primjenu jelovnika ima jedino mogućnost izbora u odabiru redosljeda jelovnika po danima, tako da će tokom mjeseca sva djeca u vrtićima Grada konzumirati svu hranu prema zadanim jelovnicima, ali u različitim danima.
U planu je i štampanje edukativnog materijala - brošure za roditelje i stručne osobe koje skrbe o prehrani djece u predškolskom odgoju, koje čim stignu u naš vrtić biti će Vam i podijeljene.
Kao i do sada, uvid u jelovnike biti će dostupni u kutićima za roditelje, kao i na web stranici našeg vrtića.
 

U Zagrebu, 29.12.2016.                      
 
Željka Švarc, zdrav.voditeljica
 
 

Ispiši stranicu