Cjelodnevni program - rano učenje stranog jezika

Provodi se u dvije skupine.

Engleski jezik je u ovom programu samo jedan kraći dio odgojno-obrazovnog procesa i oblik njegovog obogaćivanja. (1 do 1,5 sat dnevno- situacijski ).

CILJEVI:

 • Stvaranje uvjeta za komunikaciju na engleskom jeziku
 • Poticanje motiviranosti i interesa za engleski jezik
 • Razvijanje sposobnosti slušanja stranog fonološkog sustava
 • Usvajanje melodije engleskog jezika
 • Omogućavanje spontanog i aktivnog sudjelovanja u skupnim ili individualnim zbivanjima na materinjem i engleskom jeziku
 • Omogućavanje spontanog razumijevanja, pamćenja i reprodukcije engleskih riječi i izraza
 • Utemeljivanje kvalitetne osnove za kontinuitet učenja stranog jezika


PREDNOSTI RANOG UČENJA STRANOG JEZIKA

 • mlađa djeca lakše i uspješnije usvajaju fonetički sustav, ritam i intonaciju stranog jezika
 • govorni aparat u razvoju je elastičan i lako prihvaća glasove stranog jezika
 • oblikovanje pozitivnog stava i interesa za strani jezik i druge kulture općenito
 • usvajanje jezika uz trajni osjećaj zanimljivosti i zabave pozitivno utječe na motivaciju za daljnje učenje
 • učenje integrirano u sve odgojno obrazovne sadržaje – posebice u svakodnevne životne situacije
 • nastavak učenja od 1. razreda OŠ s već razvijenim samopouzdanjem, samopoštovanjem i željom za novim znanjem


Svrha je pružiti mogućnosti upoznavanja stranog jezika i postupno uvođenje u komunikaciju na engleskom jeziku, te stvaranje kvalitetne osnove za kontinuitet učenja engleskog jezika.
Program je namijenjen djeci od navršene 4. god. života.

 • 1skupine
 • 4 kvalitetna i educirana odgojitelja
 • 14 godina iskustva
 • manji broj djece u skupinama
 • kvalitetna sredstva i oprema


TKO RADI U PROGRAMU RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA?

Odgojitelji educirani za rad na engleskom jeziku:

 • DARIJA GAJGER, VŠS odgojitelj
 • GORDANA HORVAT, VŠS odgojitelj
 • SANJA TOMERLIN-BARAĆ, VŠS odgojitelj
 • ANITA CVITANOVIĆ, VŠS odgojitelj

Ispiši stranicu