PLAN DJELOVANJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 18./19.

PLAN DJELOVANJA  U PED.GODINI 2018./2019. – osnovna tema:
                         
                             OTPAD I VRTIĆKO OKRUŽENJE

 

 
 
 
CILJEVI AKTIVNOSTI SADRŽAJI VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI NAČIN PRAĆENJA AKTIVNOSTI
Razvijanje skrbi za biljni i životinjski svijet u neposrednom okruženju, Međunarodni dan zaštite životinja - 4. listopada Posjet knjižnici „Dugave“ starijih skupina
Edukacijska radionica koju održava Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba
 
Tijekom godine, prema rasporedu edukatora iz azila za životinje „Dumovec“ Edukatori iz azila za životinje „Dumovec“, voditeljica dječjeg odjela knjižnice, pedagog Foto dokumentacija, izjave djece, ilustracije, plakat prezentacija
  16.10. Svjetski dan hrane Plakat nastao nakon razgovora o pravilnoj prehrani, edukativni listići s KIF-a Tijekom listopada Odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj Praćenje interesa djece i bilježenje trajanja pojedinih aktivnosti iz did. Kutije za prehranu
  21.10. Svjetski dan jabuka Razgovor, demonstracija i degustacija: jabuke
Pečenje pite od jabuka;
Posjet skupini Jabuke
Priča:"Tri jabuke s bakina ormara"
Priča"Drvo ima srce"
Igre s pjevanjem"Jabuka…"
 
 
Tijekom listopada Odgojitelji, djeca, pedagog, zdrav. voditelj Edukativni listići, piramida zdrave hrane -izrađuju djeca i odgojitelji
CILJEVI AKTIVNOSTI SADRŽAJI VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI NAČIN PRAĆENJA AKTIVNOSTI
Sustavno promoviranje zdravog življenja, primjerenog zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i njegovanja prirodnog okoliša -Formiranje zelenih otoka u svim objektima
-provedba eko projekata u skupinama
-prorađivanje slikovnica, enciklopedija, brošura i sl.
-prikupljanje i obrada kutija, spremnika i dr. za odlaganje
-dokumentiranje tijeka projekta na plakatima
Od studenog
 
Tijekom godine
Eko koordinatori
 
 
Odgojitelji skupina
Dostupnost pisanih materijala u skupini
Fotodokumentacija
Plakat prezentacije
Pedagoška dokumentacija
Svjetski dan zaštite šuma - 21. ožujka
Svjetski dan zaštite voda - 22. ožujka
Suradnja sa Šumarskim institutom, likovni natječaj
Radionice za 4 starije skupine, PPT prezentacija
Tijekom ožujka Odgojitelji, pedagog, Šumarski institut
Hrvatske vode
Istraživačke aktivnosti na temu voda-dokumentiranje procesa
 
Razvijanje senzibiliteta za zaštitu i očuvanje prirodnog okoliša
Dan planeta Zemlja - 22. travnja
 
-Sadnja drveta
-uređenje povišenih gredica
-eko skup
-radionice s roditeljima i djecom
 
Projektni  tjedan
Formiranje eko kutića, nadopuna novim sredstvima i materijalima
Sakupljanje pedagoški neoblikovanog materijala
Likovni uradci izrada lutki. maketa , društvenih igara, kostima
Uređivanje eko kutića i weba
Tijekom ožujka i travnja Članovi eko odbora, svi zaposlenici, djeca, djeca Osnovne škole "Dugave", pedagog, učitelji razredne nastave
 
Članovi povremene, eko grupe i weba
Refleksija i samorefleksija
Foto dokumentacija, plakat prezentacija, Izjave djece
 
CILJEVI AKTIVNOSTI SADRŽAJI VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI NAČIN PRAĆENJA AKTIVNOSTI
Izgrađivanje ekološke osjetljivosti djece aktivnim učenjem i djelovanjem u neposrednom okruženju Dan planeta Zemlja - 22. travnja Recikliranje papira – likovne aktivnosti
Sakupljanje, razvrstavanje i briga o vlastitom otpadu (eko otoci, suradnja s zajednicom)
Posjet reciklažnom dvorištu
Zeleni telefon
Vođenje eko dnevnika
Likovne aktivnosti na temu: Logo vrtića. Čist – nečist okoliš, Izrada transparenata s eko porukama, Ja kao čuvar prirode
Govorne aktivnosti: razgovori, priče , recitacije, lutkarske improvizacije, Zanimanja ljudi
 
Tijekom ožujka i travnja Odgojitelji, eko patrola,
Udruga Rode,
Udruga Humana nova
Refleksija i samorefleksija
Foto dokumentacija, plakat prezentacija, Izjave djece, uraci djece
 
CILJEVI AKTIVNOSTI SADRŽAJI VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI NAČIN PRAĆENJA AKTIVNOSTI
  Dan planeta Zemlja - 22. travnja Otpad nekada i sada
Opasan otpad (informiranje i sigurnost)
 Pjesme: Himna, Ima jedna malena planeta, Lijepa naša Hrvatska, Kad se male ruke slože, Eko , eko,
Priče: Priče iz Zelengrada, Sklop aktivnosti : Spasimo zemlju,  Eko, eko, Drvo ima srce, Stara voćka
Istraživačke aktivnosti: Razgradivost otpada, Eksperimenti s otpadnim materijalom ( plastika, papir, staklo ) - sigurnosni elementi
Aktivnosti s kretanjem: Prepreke od  PNM, prirodnina
Prometni odgoj : izrada poligona, znakova
Tijekom ožujka i travnja Odgojitelji, eko patrola, domari
 
Dokumentiranje svih aktivnosti , izrada eko letka i materijala za web stranicu
 


Ispiši stranicu