REZULTATI ANKETA ZA RODITELJE

Poštovani roditelji,
 
ovim putem željeli bismo Vas informirati o rezultatima  provedene ankete o suradnji s Vrtićem. Vaše odgovore smo analizirali i izrazili kao postotak odgovora na pojedino pitanje u tablici koja slijedi i koju možete preuzeti. Od podijeljenih upitnika za 580 djece, za jasličku djecu vraćeno je  73, a za vrtićku djecu 253 popunjena upitnika. Ističemo kako je u potpunosti popunjeno samo 107 upitnika. Analiza se temelji na svim vraćenim upitnicima.
Također vam dajemo i odgovore na najčešća pitanja, prijedloge i sugestije  koje ste naveli, a koje je potrebno dodatno razjasniti radi boljeg razumijevanja.
Zahvaljujemo i na Vašim pohvalama i podršci te se nadamo da ćemo uvažavajući Vaše prijedloge  koje je moguće provesti, unaprijediti odgojno obrazovnu praksu  i ostvariti kvalitetniju suradnju.


Stručni tim


 
JASLIČKE SKUPINE
Broj podijeljenih anketa: 103          
Broj zaprimljenih anketa: 73          
                             %:     70,9          
                 
 
   
TVRDNJE
   
Moje dijete polazi vrtić/jaslice    
Odgovor: Jednu godinu Dvije godine Tri i više godina Ukupno:        
Ukupno: 45 20 0 65        
Postotak: 61,6 27,4 0,0 /        
                 
                 
                 
1. Da li ste zadovoljni dosadašnjom suradnjom vrtića i roditelja?      
Odgovor: Potpuno Djelomično Nisam zadovoljan/a Ukupno:        
Ukupno: 64 9 0 73        
Postotak: 87,7 12,3 0,0 /        
                 
                 
                 
2. Mislite li da ste dovoljno uključeni u život i rad Vašeg djeteta u vrtiću?    
Odgovor: DA NE Ukupno:          
Ukupno: 65 8 73          
Postotak: 89,4 10,6 /          
                 
                 
                 
3. Roditeljima treba omogućiti da posjete dijete u grupi kad god imaju potrebu.    
Odgovor: DA NE Ukupno:          
Ukupno: 33 39 72          
Postotak: 45,2 53,4 /          
                 
4. Da li ste imali priliku neposredno se uključiti u neposredan rad skupine svoga djeteta...?          
Odgovor: DA NE Ukupno:          
Ukupno: 11 62 73          
Postotak: 15,1 84,9 /          
                 
                 
                 
5. Čitate li obavijesti kutića za roditelje?          
Odgovor: Nikad Ponekad Često Ukupno:        
Ukupno: 2 23 48 73        
Postotak: 2,7 31,5 65,8 /        
                 
                 
                 
6. Jeste li zadovoljni informacijama koje dobivate putem kutića za roditelje?    
Odgovor: DA NE Ukupno:          
Ukupno: 70 2 72          
Postotak: 95,9 2,7 /          
                 
                 
                 
7. Posjećujete li WEB stranicu vrtića?          
Odgovor: DA NE Ponekad Ukupno:        
Ukupno: 17 9 46 72        
Postotak: 23,3 12,3 63,0 /        
                 
                 
                 
8. Dolazite li redovito na roditeljske sastanke?        
Odgovor: DA NE Ukupno:          
Ukupno: 68 5 73          
Postotak: 93,2 6,8 /          
                 
                 
                 
9. Želite li sudjelovati u odabiru teme za roditeljske sastanke?      
Odgovor: DA NE Ukupno:          
Ukupno: 40 32 72          
Postotak: 54,8 43,8 /          
                 
                 
10. Teme koje vas zanimaju....RODITELJI DAJU VIŠE ODGOVORA!      
Odgovor: GOVOR TV GRANICE ZDRAVLJE DRUGO Ukupno:    
Ukupno: 15 32 55 30 2 135    
Postotak: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /    
           *odgovori upisani niže      
11. O aktivnostima saznajete...RODITELJI DAJU VIŠE ODGOVORA!      
Odgovor: Od djeteta Odgojitelja Iz kutića za R Nekako drugačije Ukupno:      
Ukupno: 30 65 23 3 121      
Postotak: 0,0 0,0 0,0 0,0 /      
        *odgovori upisani niže
 
       
12. Želite li biti još bolje informirani o aktivnostima skupine Vašeg djeteta? OBRAZLOŽITE…*odgovori upisani niže      
Odgovor: DA NE Ukupno:          
Ukupno: 45 15 60          
Postotak: 61,6 20,5 /          
                   
 
 REZULTATI ANKETE ZA RODITELJE
 
VRTIĆKE SKUPINE (20)
         
             
 TVRDNJE
Moje dijete polazi vrtić/jaslice
Odgovor: Jednu godinu Dvije godine Tri i više godina      
Postotak: 13,4 26,5 54,9    
           
 
 
         
1. Da li ste zadovoljni dosadašnjom suradnjom vrtića i roditelja?  
Odgovor: Potpuno Djelomično Nisam zadovoljan/a      
Postotak: 75,5 19,0 0,0      
             
             
             
2. Mislite li da ste dovoljno uključeni u život i rad Vašeg djeteta u vrtiću?
Odgovor: DA NE        
Postotak: 82,6 13,8      
           
           
           
3. Roditeljima treba omogućiti posjetiti dijete u grupi kad god imaju potrebu.
Odgovor: DA NE        
Postotak: 36,4 59,7      
           
             
             
4. Da li ste imali priliku neposredno se uključiti u neposredan rad skupine svoga djeteta...?
Odgovor: DA NE        
Postotak: 26,1 70,0      
           
             
             
5. Čitate li obavijesti kutića za roditelje?      
Odgovor: Nikad Ponekad Često    
Postotak: 0,0 20,9 77,9    
           
             
             
             
6. Jeste li zadovoljni informacijama koje dobivate putem kutića za roditelje?
Odgovor: DA NE        
Postotak: 95,3 1,6      
           
             
             
 
 
7. Posjećujete li WEB stranicu vrtića?
     
Odgovor: DA NE      
Postotak: 24,9 20,9    
         
             
             
8. Dolazite li redovito na roditeljske sastanke?    
Odgovor: DA NE        
Postotak: 81,4 12,6      
           
             
             
9. Želite li sudjelovati u odabiru teme za roditeljske sastanke?  
Odgovor: DA NE        
Postotak: 50,6 48,6      
           
     
 
 
       
             
10. Teme koje vas zanimaju....
*Naveden je ukupan broj roditelja koje zanima pojedina tema.
 
Odgovor: GOVOR TV GRANICE ZDRAVLJE DRUGO
Ukupno: 82 89 167 86 11
 
 11. O aktivnostima saznajete... (najčešći odgovori)
 
Odgovor: Od djeteta Odgojitelja Iz kutića za R Nekako drugačije    
Ukupno: 216 202 86 10  
 
              


12. Želite li biti još bolje informirani o aktivnostima skupine Vašeg djeteta?...          
Odgovor: DA NE  
 
 
 
 
     
Postotak: 60,5 33,2      
           


ODGOVORI I POJAŠNJENJA NA NAJČEŠĆE UPITE I PRIJEDLOGE
 
RODITELJSKI SASTANCI: Rad odgojitelja se dijeli na (a) neposredan rad u odgojnoj skupini i (b) ostale poslove. U ostale poslove, između ostaloga, se ubraja: planiranje odgojno-obrazovne prakse, vođenje pedagoške dokumentacije, izrada didaktičkih sredstava za odgojnu skupinu, stručno usavršavanje unutar i izvan ustanove, proučavanje relevantne literature i suradnja s roditeljima. Zbog ograničenog broja sati ostalih poslova, broj različitih oblika suradnje pa i roditeljskih sastanaka  predviđen je na četiri puta godišnje po skupini.
DV Tratinčica ima upisano oko 580 djece smješteno u 29 odgojnih skupina pa bi predložena realizacija sastanka na razini DV Tratinčica bila tehnički neizvediva. Roditeljski sastanci se održavaju na nivou svake skupine prema ranije spomenutom planu.
Za detaljnije informiranje roditelja o aktivnostima koje se provode u skupini, predviđen je informativan i sadržajan roditeljski kutić.
 
RADIONICE: Kreativne radionice s roditeljima i djecom se održavaju prema predviđenom Godišnjem planu i programu DV Tratinčica u skladu sa satnicom odgajatelja te se ubraja u jedan od četiri roditeljska sastanka godišnje. Održavaju se u odgojnim skupinama ali i na razini ustanove. (Radionica uz Dan planeta Zemlje, Maskenbal s djecom i roditeljima, vezano uz neki projekt, uz blagdane i sl.)
Edukativne radionice: Ukoliko biste željeli da vam se podrobnije objasni određena tematika vezana uz odgoj i obrazovanje djeteta predškolske dobi, slobodni ste predložiti odgajateljima temu edukativne radionice. Odgojitelji su slobodni za tu priliku pozvati i određenog člana stručnog tima (pedagog, psiholog, logoped i zdravstveni voditelj). Sukladno Vašim prijedlozima u anketi organizirat ćemo tematske radionice u koje ćete se prijavljivati prema iskazanom interesu.
JELOVNIK: Jelovnici predškolskih ustanova kreirani su na temelju Prehrambenog standarda za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi (2007) i koriste ga svi vrtići grada Zagreba. http://www.godineprve.eu/Brosure/Prehrana%20u%20predskolskoj%20dobi/prehrambeni%20standardi%20za%20planiranje%20prehrane%20u%20djecjim%20vrticima.pdf)
Dnevno unošenje prehrambenih namirnica obuhvaća točno određenu dozu svih potrebnih vrsta nutrijenata. Isto tako, djeci je svakodnevno ponuđena voćna užina te je u svakoj skupini zdjela sa sezonskim voćem konstantno na raspolaganju. Važno je napomenuti kako u određenim vremenskim intervalima „Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar – Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe“, osim mikrobiološke čistoće namirnica i predmeta, provodi i nenajavljenu analizu uzorka gotovih obroka (doručak, ručak, užina). Prema svim dosada provedenim analizama, učešće prehrambenih komponenata bilo je zadovoljavajuće te time prehrana uravnotežena.
Od ove godine u dječjim vrtićima Grada Zagreba provodi se projekt  u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ te Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Zagrebu pod nazivom PRAVILNA PREHRANA U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA, a pod motom Imam pravo rasti zdravo! U sklopu projekta izrađuju se sezonski jelovnici uz pomoć stručnjaka, a roditelji će imati mogućnost uvida u detaljan prikaz nutritivnih i hranjivih vrijednosti svakog dnevnog jelovnika uz foto zapis svih obroka. ( na web stranici)
Naravno, otvoreni smo za suradnju te Vas molimo da budete slobodni obratiti nam se u slučaju bilo kakvih nedoumica, pitanja, dodatnih ideja i prijedloga.                                                                 Možete koristiti i sandučić kod ulaza u centralni objekt.
 
ZDRAVLJE DJECE: Ulaskom djeteta u našu ustanovu, počevši od prvog roditeljskog sastanka, uvijek se govori i naglašava kako u kolektivu mogu boraviti samo zdrava djeca. Isto tako, u našem kućnom redu navedene su situacije kada dijete ne može biti u vrtiću, bilo da su se simptomi bolesti počeli javljati tijekom samog boravka u vrtiću (kada se obavještavaju roditelji) ili kod kuće (kada su roditelji isto tako obvezni javiti se u vrtić, posebice ako se radi o infektivnom oboljenju). Na žalost, uz veliku većinu roditelja koji odgovorno postupaju kako zbog svog, tako i zbog ostale djece u skupini te ne dovode bolesno dijete u vrtić, uvijek se nađu i oni koji čine suprotno. Zdravstvena voditeljica je svakodnevno u kontaktu s odgojiteljima svake skupine i  upućena u zdravstveno stanje i pojedinca i grupe. Isto tako, ako se uoči bilo kakvo tzv. grupiranje bolesti (više slučajeva neke bolesti u isto vrijeme, primjerice streptokoka, vodenih kozica, nametnika) kontaktira se epidemiološka služba koja procjenjuje i na temelju naših informacija i na temelju prijava koje su zakonski obvezni prijaviti izabrani liječnici (pedijatri) jesu li dosadašnje mjere dostatne ili je potrebno i osobno ući u skupinu. Također, ako se bilo što vanredno događa (uši, dolazak epidemiologa i sl.) kako usmeno od Vaših odgojitelja, tako i od strane zdravstvene voditeljice ste obavješteni pismenom obavijesti koja bude izvješena u kutiću roditelja skupine Vašeg djeteta.
Što se tiče liječničkih ispričnica, one su također navedene kao obvezne koje se donose ako je dijete bilo odsutno zbog bolesti. Velika većina pedijatara izdavanje liječničkih potvrda odradi onako kako treba (uz ime, prezime, navedu i dijagnozu i vrijeme od kada do kada je dijete bilo odsutno zbog bolesti). No, kako i sami navodite ima i onih drugih te i nama to predstavlja veliki problem. O takvom neadekvatnom načinu izdavanja liječničkih potvrda obaviještena je liječnica epidemiolog zadužena za naš vrtić.
NA KOJI SE NAČIN UKLJUČITI U RAD VRTIĆA:
-       Prikupljanjem pedagoški neoblikovanog materijala: (različiti predmeti od kartona i plastike, ambalaže prehrambenih proizvoda, napitaka i artikala za njegu tijela; prirodni pedagoški neoblikovani materijal kao npr.: kesteni, žirovi, kamenčići, školjkice itd.; predmeti vezani uz određeno zanimanje npr.: ostaci tkanina, vune, pluta, daščica, folija, epruvete, itd.; kućanski aparati koji više nisu u funkciji; odjeća za bebu …) uz dogovor s odgojiteljima.
-       Prezentacijom zanimanja: sudjelovanje u aktivnostima odgojno-obrazovnog rada na način da se djeci prezentira određeno zanimanje uz prethodni dogovor s odgajateljima.
-       Boravkom u odgojnoj skupini i sudjelovanjem u igri i aktivnostima koje se odvijaju toga dana uz prethodni dogovor s odgajateljima.
-       Korištenjem mogućnosti individualnih razgovora s odgajateljem u dogovorenom terminu.
-       Sudjelovanjem u organiziranim radionicama i sl. aktivnostima
Donošenje materijala je isključivo na dobrovoljnoj bazi. Molimo da se bez ustručavanja obratite odgajateljima što bi im konkretno od materijala koristilo u radu ili samoinicijativno donesete što želite i mislite da bi bilo korisno. Svaki je angažman u tom smislu dobrodošao i hvala vam na tome. Koristimo i pohvaljujemo velik angažman roditelja koji nam omogućuju odlazak na svoje radno mjesto - u svibnju posjet Zračnoj luci ili na Floraart na Bauhausovu radionicu  ili nam pomažu u organizaciji posjeta sportaša, glazbenika i dr. umjetnika.  Stoga Vas i nadalje  pozivamo na suradnju; rado ćemo se odazvati odlasku na mjesta u gradu gdje ćete biti domaćini, djeci zanimljive susrete, izložbe i druge događaje.
KOMUNIKACIJA E-MAILOM; FACEBOOK; WHATSAPP/VIBER: Uz sadržajan i dovoljno informativan kutić te otvorenu komunikaciju s odgajateljem prilikom dolaska po dijete te uz predviđene individualne konzultacije (za koje se možete predbilježiti kod odgajatelja), smatramo kako bi se trebalo biti dovoljno informiran.
Unatoč sveprisutnoj digitalizaciji, imamo stav kako je direktna ljudska komunikacija najpoželjniji oblik razmjene informacija, mišljenja i  stavova o vašoj i našoj djeci. Isto tako svjedoci smo neodgovornog korištenja društvenih mreža ili elektronskih zapisa čijem korištenju tada ne možemo zaštititi osobne informacije o djetetu.
S druge strane, ako imate potrebu, dakako da se članovima stručnog tima možete obratiti putem e-maila (objavljeni na mrežnim stranicama vrtića) pa ovisno o potrebi s njima dogovoriti susret ili termin za konzultacije.
Također je potrebno napomenuti kako odgojitelji nisu dužni posjedovati smartphone i koristiti navedene aplikacije te kako u svakom objektu i skupini nemamo pristup Internetu.
 
WEB-STRANICA: Dječji vrtić kao ustanova nema predviđeno radno mjesto osobe za prikupljanje i pretvaranje pedagoške tekstualne dokumentacije u digitalni oblik te uploadanje informacija o aktivnostima u svakoj pojedinoj skupini, kojih je 29 na osam različitih lokacija. Također, tehnički uvjeti ne omogućuju svakoj skupini računalo i pristup internetu.
 
ODLASCI U ŠETNJE I NA IZLETE: Djeca redovito odlaze u šetnje s odgojiteljima s ciljem upoznavanja užeg naselja,  prirodnih pojava i učenja pravila ponašanja u prometu.
Izleti se organiziraju dva puta godišnje, u jesen i proljeće za skupine u kojima je većina djece navršila 5 godina. Prema naputku Prometne policijom grada Zagreba  informiramo Vas slijedeće: Prijevoz djece uređen je PRAVILNIKOM O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI AUTOBUSI KOJIMA SE ORGANIZIRANO PREVOZE DJECA  (nn 100/08). Link pravilnika: http://www.cvh.hr/cvh/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama/pravilnik-o-uvjetima-koje-moraju-ispunjavati-autobusi-kojima-se-organizirano-prevoze-djeca.aspx
 
UKLJUČIVANJE DRUGIH STRUČNIH RADNIKA:
Rad s logopedom: Logoped- stručni suradnik u dječjem vrtiću najveći dio svojeg rada provodi u neposrednom radu s djecom od prvog susreta (inicijalni razgovori), opservaciji i trijaži djece u skupinama, individualnoj dijagnostičkoj procjeni djece, procjeni spremnosti za školu, kao i  radu s djecom s odstupanjima u jezično-govorno glasovnoj komunikaciji. Planira i sudjeluje u edukaciji odgojitelja kroz stručna usavršavanja odgojitelja, djeluje u savjetovalištu za roditelje (savjetodavni i instruktivni rad), održava roditeljske sastanke, surađuje sa stručnim timom, permanentno se stručno usavršava, surađuje s lokalnom zajednicom i dr. Logoped-stručni suradnik u vrtiću bavi se i brine o djeci s teškoćama u razvoju ili posebnim potrebama koja uz primarnu teškoću imaju i neki od poremećaja jezično-govorno-glasovne komunikacije. Roditelj zabrinut za govor svog djeteta neće pogriješiti obrati li se logopedu. Također, rad s djetetom s govorno-jezičnom poteškoćom ovisi o njezinom stupnju kao i o opremi koja je logopedu dostupna u predškolskoj ustanovi. 


Ispiši stranicu