Program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu (koja će do 31. ožujka 2018. navršiti 6 godina), a nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Više o Programu predškole OVDJE

Ispiši stranicu